Hem

Tornugglans anslagstavla

  • Print

Hej!

Detta är Tornugglans nya anslagstava. Det är här som ledarna/hjälpledarna kommer att informera om respektive avdelning. Denna del är fortfarande under utveckling så är det något som ni vill ändra på eller lägga till så meddela detta till någon i kåren så ser vi om det är genoförbart.

Med vänlig hälsning Admin